Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Zodpovedný:

Veľká Havrania, s.r.o. - Maroš Callo

Hotel Havrania
02705 Zázrivá, Havrania 81

Telefón: 00421.43.5896362, Fax: 00421.43.5896360
eMail: mail@hotelhavrania.sk
Skype: hotelhavrania

Marketing: marketing@hotelhavrania.sk

IČO: 36379280, IČDPH: SK2020130992
Živnostenský register: 11052/L, OR OS Žilina

Bankové spojenie:
SLSP a.s., Dolný Kubín
č. účtu: 00320684034/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0003 2068 4034

Navigácia:

GPS: N 49° 18.134' E019° 11.290'

Projektmanagement:

Danubiaservis, reklamná agentúra, Bratislava
www.danubiaservis.sk

Fotografie:

Maroš Callo, Igor Kupčo, Pavol Láštic, Martin Petrík

Design, objednávací systém, webcamsystém, webhosting,
hotelový internetový marketing:

Inxternet Creative Web Solutions, Nürnberg
www.inxter.net
Copyright © 2006, všetky práva vyhradené.