naucny chodnik zazrivaNáučný chodník nájdete v Zázrivej - Doline. Začiatok je pri Záchrannej stanici Dolina 61, pri prvej tabuli sú umiestnené aj lavičky. Pokračujte cestou, pri kaplnke vľavo a cestou nahor. Postupne prejdete popri prvej tabuli, pôjdete stále rovno, smer určujú smerové šípky. Prejdete okolo druhej tabule a ďalej cestou okolo tretej tabule. Odbočíte vľavo, už z cesty vidieť ďalšiu tabuľu. Prejdete k nej, nižšie od nej je oddychové miesto - prístrešok s lavičkami. Trasa ďalej pokračuje po plynovode a nadol, ďalšia tabuľa. Od tejto predposlednej tabule cestou nadol, až sa dostanete k poslednej tabuli. Návrat je už po prejdenej trase.

Na siedmych tabuliach Náučného chodníka sú spracované tieto témy:

  • O náučnom chodníku a Záchrannej stanici,
  • živočíchy regiónu, rastliny regiónu, dravce regiónu,
  • o obci Zázrivá, o Národnom parku Malá Fatra,
  • a o spojitosti medzi turizmom a ochranou prírody.

Dĺžka trasy chodníka je cca. 2km, miernym tempom. S deťmi sa dá prejsť asi za hodinku. Dá sa prejsť aj na bicykli, časť trasy chodníka ide priamo po cyklotrase.